написано от Scott Fritzinger, [email protected] Всички права запазени

превод Евгений Василев [email protected] http://kitara.horemag.net


Урок #5- За скалите (общо)....

добре... (често го казвам)... както и да е... в този урок ще обяснявам скалите и ще използвам доста от предишните 4 урока... ако спомена нещо в този урок и вие не го знаете, прегледайте предишните уроци... ще направя всичко възможно да използвам термини от миналите уроци...

Скалите-

скала е поредица от ноти които се използват за да образуват акорди и също така да се пишат сола и такива работи... това е най-добрият начин за който се сещам за да ви обясня това с прости термини... ще разберете какво имам предвид...

акордите се изграждат посредством скали... може да познаете дали акорда е мажорен, минорен или какъвто и да е от скалата...

ето един пример:

това е C мажорната скала

C , D , E , F , G , A , B , C

започва със C която е основната нота от скалата... тази скала започва и свършва с нотата C, и както основната нота дава името на акорда, така тя дава и името на скалата... (това е лесния начин да го разберете по- късно ще ви го обясня с правилните термини)..

така... нека сложим номерация на нотите

C , D , E , F , G , A , B , C
1ва, 2ра, 3та, 4та, 5та, 6та, 7ма, 8ма

обърнете внимание че в C мажорната скала има 8 ноти... (първата и осмата са C)... сега, вижте 2-ри урок и погледнете акорда C мажор... забележете оснавната (1-ва), 3-та и 5-та нота... те са съответно C, E и G... сега погледнете C мажорната скала... основната (1-ва), 3-та и 5-та струна са същите... така се изграждат мажорните акорди... вземете която и да е мажорна скала, вижте кои са 1-та, 3-та и 5-та нота от скалата, натиснете съответните струни и ги изсвирете...

добре, сега да видим как можем да получим мажорната скала на всчка нота... ето всички ноти (12 или 13 ако броите високато C), всяка от тях е на един полутон (едно прагче) от предишната...

C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C

нека пак хвърлим един поглед на C мажорната скала (C,D,E,F,G,A,B,C)... за да образуваме C мажорната скала започваме от основната нота (C), после един цял тон (2 полутона) до D... после още един цял тон до E, следва F на разстояние един полутон, G -цял тон, A -цял тон, B - цял тон и най-накрая C един полутон... ето я и "формулата" която се използва за C мажорната скала (опростено):

започнете от основната нота, после един цял тон, още един, един полутон, цял тон, цял тон, цял тон и накрая полутон за да се върнем към нотата от която започнахме.. на оссновната нота но една октава по-високо (октава означава 8... тъй като основата е C, 8-та нота или една октава по-високо е високото C...) ето я пак формулата:

1) започнете от основната нота
2) придвижете се на тези стъпки от основната нота..
	
   цяла-цяла-половин-цяла-цяла-цяла-половин

   ако сте го направили както трябва ще получите същата нота от която 
   сте започнали.

нека опитаме един пример:

ето всички ноти отново (малко съм ги разширил):

C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, ...

и така нататък...

нека определим G мажорнрата скала....

ще използваме формулата:

1)започнете от основната нота

      добре.. сложете пръста си на екрана на ниското G

2) придвижете се на тези "стъпки: от основната нота

   цяла-цяла-половин-цяла-цяла-цяла-половин	 
   (A) (B) (C)   (D) (E) (F#) (G)

   и тъй като свършихме със G, знаем че не сме сбъркали....

   значи G мажорната скала е : G,A,B,C,D,E,F#,G... 

сега нека сверим това със G мажорният акорд:

в акорда G мажор 1-ва 3-та и 5-та нота са съответно G, B и D.. сравнете това със скалата:

	G , A , B , C , D , ...
   (1ва),(2ра),(3та),(4та),(5та)
   ^^^^^    ^^^^^    ^^^^^

съвпадат!!....

сега минаваме на минорните скали (не се тревожете всичко е обобщено в краят на урока..)

минорните скали се определят по същият начин, като разликата е единствено във "формулата"... (стъпка #1 остава същата.. винаги започвате от основната нота на скалата)

за стъпка #2 използвате различни "стъпки"... ето я формулата за минорната скала:

1) започнете от основната нота на скалата
2) придвижете се на тези стъпки от основната нота..

   цяла-половин-цяла-цяла-половин-цяла-цяла

   ако свършите със нотата с която сте започнали значи всичко е наред...

пример: да опитаме с E минорната скала...

ето отново всички ноти... (разширено):

C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C, C#, D, D#, E

1) започнете от основната нота на скалата

   поставете пръста си на екрана на ниското E

2) придвижете се на тези стъпки от основната нота..

   цяла-половин-цяла-цяла-половин-цяла-цяла
   (F#) (G)   (A) (B) (C)   (D) (E)
   свършихме със E, значи всичко е наред...

сега сравнете това с акорда E минор... в акорда E минор, основата, 3-та и 5-та нота са съответно E,G и B... точно както в E минор скалата...

за да обобщим нещата досега, вие:

1) можете да изграждате мажорни и минорни скали... просто използвайте 
  формулите... да ги запишете на хартия... също така да напишете 
  всички ноти (между другото, техническият термин за всички ноти 
  е "хроматична скала"... всяка нота е на половин стъпка от предишната..)...
				
   ето ви отново хроматичната скала::
	
	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C

   (това е C хроматична... защото започва и свършва с C.. използва се 
   главно за изграждане на C скалите.. може да опитате с F скалата 
   като използваме F хроматичната по-долу и приложим формулите..)
   пример:
	
	F, F#, G, G#, A, A#, B, C, C#, D, D#, E, F	

и

2) готови сте за да започнете да учите основите на писането на сола...

моля запишете си хроматичната скала и формулите на хартия и се упражнявайте да изграждате скалите... после сравнете с акорда и вижте връзката с 1-ва, 3-та и 5-та нота от всяка скала и от акорда...

и най-важното, забавлявайте се.. това е малко техническа част, но не е нужно много да се задълбавате в нея. понаучете я и се върнете отново когато имате нужда от нея... :)

до следващия път...

<-^->
Top Site Counter