написано от Scott Fritzinger, [email protected] Всички права запазени

превод Евгений Василев [email protected] http://kitara.horemag.net


Урок #4- Минорни акорди (разширение на урок #3)....

точно когато си мислехте че всички акорди звучат щастливо...

добре... ето го и него... урок #4... (това не съм ли го казвал?)... както и да е... този урок ще поотработи идеите от урок #3... затова ако не сте го направили вече прочетете урок #3...

така, минорните акорди са един вид обратното на мажорните... не защотот се хващат по обратен начин а заради звученето им... минорните акорди се използват за тъжни, баладични песни в повечето случаи... заради тяхното звучене...

сега вие си мислите: хммм... наистина трябва да са доста различни от мажорните акорди..." .. радвам се че си го помислихте... всъщност, единствената разлика (по принцип) е мястото на един пръст... ще ви ги покажа с баре, защото според мене това е най-лесният начин да познаете/свирите минорните акорди...

от няколко урока познавате акорда E мажор (това се означава като E Maj)

	E Maj
e    0    <--- R
b    0    <--- 5-та
g    1    <--- 3-та
d    2    <--- R
a    2    <--- 5-та
E    0    <--- R

сега за да изсвирите E минор, просто намалете 3-та струна с един полутон (еквивалентно на едно прагче)... тази "нова" нота е трета в E минорната скала... т.е. третата струна продължада да носи третата нота от скалата... този акорд се означава като Em (малкото "m" означава минор)... т.е. E минор ще изглежда така:

	Em
e    0    <--- R
b    0    <--- 5-та
g    0    <--- 3-та (в Em скалата)
d    2    <--- R
a    2    <--- 5-та
E    0    <--- R

ако вземем тази форма и я приплъзнем по грифа ще получим останалите минорни акорди... нека пробваме с 3-то прагче...

	Gm
e    3
b    3
g    3
d    5
a    5
E    3    <--- R

тъй като основата е G, следва че акорда ще е G минор (Gm)..(запомнете че основата дава името на акорда)... за да хванете това ползвайте предложеният в урок #3 захват като повдигнете средния пръст... (силата и точността на пръстите ви ще се подобри с упражнения... не се притеснявайте... това бръмчене ще изчзне скоро)

добре... сега ще попитате "можем ли да направим това с A формата?" да можете... но първо трябва да видим формата на акорда Am и да я придвижим по грифа...

използвайки същата идея както по-горе, ето ги A Maj акорд и съответно Am акордът:

	A Maj        |      Am   
e    0    <--- 5-та |  e    0    <--- 5-та
b    2    <--- 3-та |  b    1    <--- 3-та (в минорната скала)
g    2    <--- R   |  g    2    <--- R
d    2    <--- 5-та |  d    2    <--- 5-та
a    0    <--- R   |  a    0    <--- R
E    x         |  E    x

сега нека преместим Am формата до 5-то прагче... запомнете че основата за барето с A формата е на 5-та струна... нека отидем на 5-то прагче, оснавата е D... и тъй като формата е A минорна получаваме акорда D минор (Dm) т.е.::

	Dm
e    5    
b    6
g    7
d    7
a    5    <--- R
E    x

така... в следващият урок ще ви обясня скалите по-общо... така че ако не разбирате за какво става дума когато ви говоря за 5-та и 3-та нота върнете се на урок #2 и вижте какво съм писал там... ако още не ви е ясно ще ви се изясни след следващия урок... ще ви покажа някой често използвани акордни прогресии... ако харесвате Rancid блусът I-IV-V ще ви хареса....

до тогава... забавлявайте се... и упражнение... упражнение.... упражнение . . . . . . . . .

<-^->
Top Site Counter