написано от Scott Fritzinger, [email protected] Всички права запазени

превод Евгений Василев [email protected] http://kitara.horemag.net


Урок #3- Акорди с баре

Така, тука започва истинското удоволствие! наистина... това е вашето въведение в прекрасният свят на акордите с баре (barre chords) (също така наричани "power chords" но все пак има разлика)... добре.. ето започваме...

"баре" означава че нещо притиска струната през цялото прагче... ако натиснете струните при трето прагче с показалеца си то той играе ролята на баре.

това е основната идея стояща зад акордите с баре - да заместите нулевото прагче (онази пластмасова/ дървена/метална част в която опират всички струни на китарата тръгващи от главата.) със вашият показалец като притиснете всички струни при някое прагче... когато натиснете струните при трето прагче и изсвирите това със дясната ръка звучи доста зле... точно както ако изсвирите струните без акорд... значи това от което имаме нужда е да натиснем и някой други струни след барето...

спомняте ли си акордът E, който ви показах в първи урок? това е формата която ще използваме заедно със формата на акорда A... форма на акорда е това как изглежда акорда или как се хваща... добре ето го акордът E:

	E
e    0    
b    0
g    1
d    2
a    2
E    0    <--- (основа)

така... спомняте ли си от урок #2 че основата определя името на акорда... така че нотата E определя името на акорда E... със формата на акорда E ние се интересуваме от името на нотата на 6-та струна... плъзгаме тази форма по грифа до 3-то прагче и получаваме това:

e    3    
b    3
g    4
d    5
a    5
E    3    <---- (основа)

виждате ли? 3-та струна е с едно прагче по-нагоре от 2-та, точно както при E акорда, а 4-та и 5-та струна са с 2 прагчета по-нагоре от 6-та... това е същата форма само че приплъзната по грифа... има няколко начина да хванете този акорд, но аз мисля че този е най-лесен::

натиснете струните на 3-то прагче с показалеца си (натиснете добре, силата идва с упражненията)

e    3    <--- показалец
b    3    <--- показалец
g    4    <--- среден
d    5    <--- кутре
a    5    <--- безименен
E    3    <--- показалец

малко е трудно, но ще свикнете с упражнение... така... след като имаме нов акорд, нека му дадем и име! основата е на 6-та струна със баре във формата на акорда E, значи нотата на струната дава името и...

E      F       F#      G
(свободна) (1-во прагче) (2-ро прагче) (3-то прагче)

значи този акорд е още една форма на акорда G!!! уха... хайде всички заедно: уха. това е супер... добре виждам че всички сте ентусиазирани...

значи тази форма може да се мести по целият гриф... ето всички ноти по 6-та струна за да ви помогнат да и образувате имената на акордите (запомнете основата за баре акордите с E форма е на 6-та струна):

E,F,F#,G,G#,A,A#,B,C,C#,D ,D#,E 
0,1,2 ,3,4 ,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12

така... да речем че не искате да минавате от 3-то до 8-мо прагче за да смените от G на C като използвате баре... причината поради която има акорди с A форма е, че хората не са искали да подскачат по грифа нагоре- надолу като луди за да сменят акордите...

A акордът:

	A
e    0
b    2
g    2
d    2
a    0    <--- основа
E    0

забележете че основата е на 5-та струна... така че ако вземем тази форма и я придвижим по грифа можем да изсвирим други акорди с A фирмата... например опитайте това

e    3    <--- показалец
b    5    <---\  използвайте кутрето и безименния си
g    5    <--- >--пръст заедно за да натиснете 3-те 
d    5    <---/  струни
a    3    <--- показалец (основа)
E    X 	  <--- 6-та струна на акорда с A форма не се
		свири.. можете леко да я притиснете със
		върха на своят показалец за да я заглушите.

{б.прев. лично аз си го хващам:
e    3    <--- показалец
b    5    <--- кутре
g    5    <--- безименен
d    5    <--- среден
a    3    <--- показалец
E    X    <--- показалец
}

забележете че трябва да притиснете силно струните с показалеца си... добре сега да именуваме акорда... запомнете основата е на 5-та струна следователно тя дава името на акорда... ето нотите на 5-та струна и съответните номера на прагчетата:

A     A#      B       C
(празна) (1-во прагче) (2-ро прагче) (3-то прагче)

значи акордът е C!... е това прави прехода от G към C доста по-лесен, нали? добре ето ги нотите по A струната (5-та) до 12-то прагче....

A,A#,B,C,C#,D,D#,E,F,F#,G ,G#,A
0,1 ,2,3,4 ,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12

значи, ако преместите тази форма до 5-то прагче, ще свирите D... хванахте ли му цаката?

ето още един пример за да съм сигурен че сте ме разбрали...

със E-формата:       със A-формата:
 
	F:               B:
e    1            e    2
b    1            b    4
g    2            g    4
d    3            d    4
a    3            a    2 <-- основа
E    1 <-- основа      E    x

скоро ще хващате тези акорди доволно лесно и ще можете да кажете с коя форма е всеки... (за любопитните E и A формата се използват защото се хващат и плъзгат по грифа много лесно, можете да местите и C акорда но това няма да е толкова удобно за свирене...)

добре... това бяха акордите с баре...

НЕЩА КОИТО ДА ЗАПОМНИТЕ: 1. основата дава името на акорда 2. акордите с баре са просто заместване на нулевото прагче с показалеца ви. 3. китарата е за удоволствие... не се разочаровайте... ще свикнете с времето и с упражнение, и най- важното е ...ТЪРПЕНИЕ!

забавлявайте се...

<-^->
Top Site Counter