написано от Scott Fritzinger, [email protected] Всички права запазени

превод Евгений Василев [email protected] http://kitara.horemag.net


Урок #2- Основна теория на акордите

последният път (ако паметта не ми изневерява защото 1-ят урок беше изтрит от твърдия ми диск), говорих общо за акордите... като как да сложите пръстите и на кои прагчета... и обясних малко за таблатурите (което ще помогне на тези от вас които използват таблатури от мрежата), но сега искам да навляза малко по-дълбоко в теорията на акордите...

G акордът е този с който основно ще работя понеже той е толкова звучен... също така може би е най-добрият пример за теорията на акордите...

така, какво имам предвид с думата "теория"? Под теория разбираме какво е нужно за да се изгради акорд... разбирате ли когато свирите G той звучи добре (поне трябва да звучи така ;) ) всички акорди, които ви дадох последният път звучат различно, но те имат нещо общо... те всички имат нещо което се нарича основна, трета и пета нота от скалата... сега тези от вас, които свирят на пиано разбират за какво говоря... за тези които не разбират, ще обясня

нека погледнем G

G    
3    <----- G (основа)(root)
0    <----- B (трета)(third)
0    <----- G (основа)(root)
0    <----- D (пета)(fifth)
2    <----- B (трета)(third)
3    <----- G (основа)(root)

буквите са съответните ноти, докато думите в скобите на коя позиция е нотата в G скалата (само за справка засега G скалата е G,A,C,D,E,F#) забележете че основата на G скалата е нотата G!...ако акорда беше D основата щеше да бъде D! основата на акорда е тази която дава и името му (запомнете това ще ви потрябва в следващия урок...

B е третата нота от G мажорната (major) скала... а D е петата... виж по долу... виждате колко добре се получава?

G(основа,1),A(2),B(3),C(4),D(5),E(6),F#(7)
-----------   ----   ----

(бележка: книгите съкращават основата като "R" ако видите R в книга с таблатури тогава нотата на тази струна е основна... ЗАПОМНЕТЕ ЧЕ ТЯ ДАВА ИМЕТО НА АКОРДА!!)

сега няма да навлизам много във скалите, но тъй като ще използвам акорда G реших да ви представя G скалата в този урок...

така... акорда G който ви показах всъщност се нарича "G мажор" защото е по схемата: основа, трета, пета... има също и минорни акорди но те са след 2 урока...

така... това са всички акорди, които ви дадох но сега със включени ноти и това коя е основа , трета и пета...

поиграйте си с тях и ги запомнете...

ВСИЧКИ ТЕЗИ АКОРДИ СА МАЖОРНИ.... ЗАШОТО ЗВУЧАТ ВЕСЕЛО!... хехе..всъщност защото всички те имат R,3,5 схемата в тях...

A        E        C
0 <--E (5th)  0 <--E (R)   0 <--E (3rd)
2 <--C# (3rd)  0 <--B (5th)  1 <--C (R)
2 <--A (R)   1 <--G# (3rd)  0 <--G (5th)
2 <--E (5th)  2 <--E (R)   2 <--E (3rd)
0 <--A (R)   2 <--B (5th)  3 <--C (R)
0 <--E (5th)  0 <--E (R)   0 <--E (3rd)

D            
2 <--F# (3rd)  (Причината поради която не включвам скалите
3 <--D (R)   на всяка основна нота от акордите е това че
2 <--A (5th)  искам да се запознаете със структурата на 
0 <--D (R)   мажорните акорди (R,3rd,5th)..
0 <--A (5th)  когато започна да говоря за скалите, тогава ще
x         можете сами да си ги определите... :) но все пак 
          и аз ще ви ги напиша...)

Следващият път... акорди с баре (Barre Chords) (ще се влюбите в тях!! лесно лесно лесно..)

до тогава...

<-^->
Top Site Counter