Урок #0 - Преди началото

Устройство на китарата

Китарата е уникален музикален инструмент. Тя има широк диапазон звуци в три октави, позволява да се свирят както отделни ноти така и акорди, да се сменя украската на звука от интимено-нежен до сухо-жесток. Китарата (в повечето случаи) има достъпна цена и приемливи габарити т.е. идеална за купони, запивания и естествено сериозна музика (ако въобще има такова понятие)

Най-голямата част на китарата е нейния "корпус". Той представлява една "кутия с дупка" :) в която влиза звукът и където той резонира, усилва се и придобива особената си красота.

Към корпуса е свързана една дълга тояга със сложна форма наречена "гриф". От едната си страна грифът е плосък и там напряко на определено разстояние са разположени малки лентички наречени "прагчета". Разстоянието между прагчетата в най-отдалечената част от корпуса е най-малко и то нараства с приближаването на "резонаторната кутия" както още се нарича корпуса. от другата си страна, грифът е заоблен и гладък. Там се плъзга руката на свирещия.

На върхът на грифа са разположени "ключове" за прикрепване и опъване на струните. Силата на опъване на всяка струна е от порядъка на 20 до 50 килограма. Такава сила се удържа трудно затова на всяка струна е поставен малък червячен редуктор, който усилва силата около 20 пъти и не дава на струната да се отпуска.

Най-външното прагче на грифа е направено обкновено от дърво или пластмаса и се нарича "връхно" или "нулево" прагче. В него са изпилени 6 прореза, където влизат струните за да не се разместват и да са на равно разстояние една от друга.

Когато струните са опънати те се опират на нулевото прагче от едната страна и на магаренцето от другата. Всички останали прагчета трябва да са на разстояние 1..2 мм във връхната част и 3..4 мм към корпуса.

    ___
   o|* *|o----ключове
   o|* *|o
   o|* *|o
   \===/---------глава на китарата
    |||\ 
    ||| \
    ||| нулево прагче
    |||
    |||---гриф
    |||
    |||
    |||
    |||   резонаторен отвор 
  ___|||___ /
  /  |||  \/
 /  |||  /\
 |   ||| / |
 \  (|||)/ /
  |  |||  |
 /  |||----\------струни
 /   |||   \
/   |||   \
|   [===]-----|-------магаренце
 \       /
 '.     .' \
  '-------'  \
         тяло на китарата (резонаторна кутия)

Струните се притискат като поставите съответният пръст точно преди прагчето което искате да използвате т.е. ако сте хванали правилно китарата отляво на прагчето.

Тук следва и въпроса: "Как да хванем правилно китарата?". Да приемем че сте десничар. Ако ще свирите класическа китара правилната поза е да си поразкрачите малко краката и извивката на резонаторната кутия да упре на левият ви крак. По този начин имате много добър достъп до грифът, което е основно за класичесите произведения.

Ако ще си свирите на купони или ще си се упражнявате да си дрънкате може да поставите извивката на китарата на десният си крак което според мене е най-удобната поза.

Третичт вариант е да сложите на китарата си ремък и да свирите изправен като в този случай трябва да настроите дължината на ремъка така че да можете лесно да достигате грифа с лявата и струните при резонатора с дясната си ръка.

<-^->
Top Site Counter