превод Пламен Димитров http://kitara.hit.bg

Основите на изграждане на соло

Няколко бележки преди да започнем.

Ако не сте се специализирали в техниките с bend, s|ide, pu||-off и hammer вероятно ще имате трудности с някои от въпросите дискутирани тук. Но все пак вижте за какво става дума.

Да речем че имате песен изградена от три прости акорда в последователност Dm-C-Bb-C.

Взeмаме Dm за ключ, в които ще изпълниме солото. По-долу е скалата на Dm:

Образец 1

E---|---|---|---|-x-|-x-|---|-x-|---|-r-|
B---|---|---|---|-x-|-R-|---|-x-|---|---|
G---|---|---|---|-x-|---|-r-|---|---|---|
D---|---|---|---|-x-|---|-x-|-x-|---|---|
A---|---|---|---|-r-|---|-x-|-R-|---|---|
E---|---|---|---|-x-|-x-|---|-x-|---|---|
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Главното R обозначава основния тон на F мажор, а малкото r обозначава основния тон на D минор.

Технически предполагам че тази скала може да се нарече и Ф мажорна скала, започваща от 3-ия тон A. Но това просто е постановка на пръстите която е удобна при свирене на соло.

Така, вече имаме скала която да използваме. Забеледжете че тази скала съдържа всички ноти на акордите които се свирят:

D минорна скала D-E-F-G-A-Bb-C
Dm акорд    D-F-A
C акорд     C-E-G
Bb акорд    Bb-D-F

Сега когато свирим солото, можем да изсвирим вскяка нота от скалата и тя ще пасва с акордите от ритъма на песента. Не винаги ще звучи добре, но поне няма да звучи фалшиво.

Ето още две позиции на същата скала.

Образец 2	(F мажор скала)
E---|---|-x-|---|-x-|-x-|---|---|---|---|
B---|---|-r-|---|-x-|-R-|---|---|---|---|
G---|-x-|-x-|---|-x-|---|---|---|---|---|
D---|-x-|-R-|---|-x-|---|---|---|---|---|
A-x-|---|-x-|---|-r-|---|---|---|---|---|
E-R-|---|-x-|---|-x-|---|---|---|---|---|
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Образец 3	(D минор скала)
E---|---|---|(x)|---|-x-|-R-|---|-x-|---|
B---|---|---|(x)|-x-|---|-x-|---|-r-|---|
G---|---|---|-R-|---|-x-|---|-x-|---|---|
D---|---|---|-x-|---|-r-|---|-x-|---|---|
A---|---|---|-x-|---|-x-|-x-|---|---|---|
E---|---|---|-r-|---|-x-|-R-|---|---|---|
 7  8  9 10 11 12 13 14 15  16

(x) - алтернативна постановка на пръстите, в случаи че искате да останете в една позиция.

Забеледжете че това е D минорната скала и че D минорната пентатонична скала се съдържа в тази скала. От тук идва и самата дума пентатоника.

Ако свържете образец 1, 2 и 3 заедно и започнете от Ф, на 6-та струна първо прагче (образец 2) можете да се движите нагоре и надолу по прtстовката до 24-то прагче (ако имате такова) без да излизате от образеца. Ето така: (под формата на таблатура)

E------------------------------------8-10-12--l
B---------------------------5-6-8/10----------l
G-------------------2/3-5-7-------------------l
D-------------2-3-5---------------------------l
A-------1-3-5---------------------------------l
E-1-3-5---------------------------------------l

E-13-12-10----------------------------13-15-17/18-l
B----------13-11-10----------13-15-17-------------l
G-------------------10-12-14----------------------l
D-------------------------------------------------l
A-------------------------------------------------l
E-------------------------------------------------l

E--20-18-17----------------------------18-20-22/24l
B-----------20-18-17----------18-20-22------------l
G--------------------19-17-19---------------------l
D-------------------------------------------------l
A-------------------------------------------------l
E-------------------------------------------------l

Опитайте да го изсвирите бавно и плавно да правите hammer на всяка възходяща нота, и pull-off на всяка низходяща, както и slide. Спрете на 20-то ако нямате повече прагчета.

Сега, хубавото нещо около запомнянето на образците е че те стават за всеки ключ; просто промнете позията. Образец 1 започва от третия тон на мажорната скала. Така че стартовите позиции на 6-та струна които запомням са:

C мажор/A минор   чиста
D мажор/B минор   2-ро прагче
E мажор/C# минор  4-то прагче
F мажор/D минор   5-то прагче (както в образците)
G мажор/E минор   7-мо прагче
A мажор/F# минор  9-то прагче

Сега можем да разнообразим нашето соло, като използваме образците, по този начин:

Dm
E-----5-6-8-6-5---5-------l-8-----5--8-----5-8-10-l
B----6---------8-6--8-6-5-l--6---6----6---6-------l
G---7---------------------l---5-7------5-7--------l
D-------------------------l-----------------------l
A-------------------------l-----------------------l
E-------------------------l-----------------------l


E---------------------------5---5-6-5-6-8-6-8/10--l
B----------5--5-6-5-6-8-6-8---8-------------------l
G----7-5-7--7-------------------------------------l
D-------------------------------------------------l
A-------------------------------------------------l
E-------------------------------------------------l

Разработете свои образец при които ще ви е най-удобно. След това го свирете хиляди пъти. Изсвирете скалите на всеки ключ.

-^-
Top Site Counter